marți, 16 septembrie 2014

Harul, motiv pentru a fi mai sfinţi

Poate cu toţii auzit expresiile de genul: “Dumnezeu e bun și iartă” sau minciuna grosolană a catolicilor “Dacă Dumnezeu este dragoste, nu va pedepsi păcatul”. Acestea sunt mari minciuni și dacă chiar vreţi să aflaţi adevărul luaţi acele versete din Scriptură care zic despre dreptatea lui Dumnezeu, despre iad... Cercetaţi și veţi găsi! Ce vreau eu să abordez acum este viaţa trăită în minciuna care zice că poţi trăi oricum că Dumnezeu e bun și te iartă, că poţi păcătui oricât vrei deoarece El nu te va pedepsi.


Harul lui Dumnezeu nu este pentru ca noi să trăim o viaţă desfânată și în păcat, ci dimpotrivă. “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” (Romani 2:4). Satan asta vrea să facă, să ne trăim viaţa de creștin ateu (să zicem că suntem creștini, dar să trăim ca ca și cum Dumnezeu n-ar exista) ca să nu mai putem fi lumină si sare pentru lumea din ziua de azi, ci o piedică în calea mântuirii oamenilor.


Haideţi să nu ne păcălim singuri și să nu ne lăsăm păcăliţi de aceste minciuni. Într-adevăr Dumnezeu este DRAGOSTE, dar dacă îţi baţi joc de faptul că Isus și-a dat viaţă pentru tine și trăiești continuu în acestă amăgire, va fi foarte rău de tine. Păcatul frânge inima Tatălui. “Dumnezeu nu se lasă batjocorit”, zice Biblia și nu se va lăsa batjocorit de tine.


Dacă tu te pocăiești, Tatăl te primește cu braţele deschise, căci scrie în Biblie: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Căci nu putem rămâne la fel ca înainte. Pavel ne spune despre omul cel vechi și omul cel nou. Noi acum suntem oameni noi. Apostolul Petru ne spune: “Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: "Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt." (1 Petru 1: 14-16)


Dumnezeu ne iubește atât de mult încât nu vrea ca păcatul să ne distrugă viaţa. Noi ne iubim pe noi înșine? Dorim să fim robi ai lui Dumnezeu sau al păcatului? Alege să preţuiești harul !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu