miercuri, 25 ianuarie 2017

Cetatean al ceruluiTu, care ţi-ai încredinţat viaţa în mâna Domnului nu eşti doar cetăţean al unei ţări ci eşti cetăţean al cerului, deoarece Dumnezeu te-a adoptat în familia lui şi te numeşte copil al Lui. Eşti măntuit prin credinţa pe care o ai în Hristosul răstignit şi prin pocăinţa faţă de păcatele tale.

Ce înseamnă să fii cetăţean al cerului? Înseamnă să fii înconjurat de prezenţa lui Dumnezeu tot timpul, şi cănd îti merge bine dar şi când îţi merge rău. Înseamnă că Dumnezeu a plătit un preţ mare pentru a fi doar al Lui: jertfa lui Isus Hristos prin care eşti răscumpărat prin har. De aceea fii sigur că nu te va lăsa de izbelişte şi mai ales nu te va lăsa în mâna lui Satan. Să ştii că Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru Sine. El te protejează şi vrea ca fiecare părticică din tine să aparţină Lui. Sunt singură că Satan va încerca uneori să te mintă şi să te ducă în eroare. Poate în unele domenii din viaţa ta Satan are câştig de cauză şi ai nevoie de eliberare. Pocăieşte-te şi liberatea în Hristos îţi este garantată.

Să fii cetăţean al cerului înseamnă moartea omului cel vechi şi naşterea unei noi făpturi prin Duhul Sfânt care lucrează în tine METANOIA (schimbarea minţii).

Cetăţean al cerului mai înseamnă să ai părtăşie cu Dumnezeu şi apoi cu cei care îţi împărtăşesc credinţa.

Înseamnă să te supui domniei lui Dumnezeu, să-L declari Domn şi să trăieşti după învăţăturile lui Isus Hristos şi ale întregii Biblii. Să fii cetăţean al cerului înseamnă să faci Voia lui Dumnezeu sub călăuzirea directă  a Duhului Sfânt sau indirectă prin predici, cântări sau prin persoanele din jurul tău.

Cetăţean al cerului mai înseamnă să ai autoritate asupra lui Satan şi a îngerilor căzuţi şi asupra lucrărilor acestora. Isus le-a dat ucenicilor putere (autoritate) peste vrăşmaş. La fel fiecare copil al lui Dumnezeu are autoritate din partea Duhului Sfânt, nu doar oamenii cunoscuţi ai credinţei creştine. Orice copil al lui Dumnezeu care crede şi care caută Voia lui Dumnezeu în viaţa lor.

Cu toţii avem putere ca ucenicii lui Isus: să scoatem draci şi să facem vindecări chiar şi prin umbra noastră. Duhurile rele fug de puterea nespus de mare şi nelimitată a lui Dumnezeu de aceea noi trebuie să fim fără frică când e vorba de ele. Biblia zice sâ te încrezi mereu în Dumnezeu şi nu în puterea lor.


Eu mă încred în Dumnezeu şi ştiu că voi reuşi să câştig orice luptă dusă cu puterile întunericului. Isus a biruit lumea, deci suntem deja învingători prin jertfa Lui. Respinge , dar, orice gând şi orice ispită de la cel rău şi nu da crezare minciunilor lui. Încrede-te în Dumnezeu şi încrede-te in tine. Cu Dumnezeu am trecut prin multe greutăţi şi prin multe lupte şi le-am biruit pe toate. Tu esti în Hristos şi eşti o făptură nouă; cele vechi s-au dus căci greşelile şi păcatele tale îşi vor găsi mereu rezolvare la cruce. Eşţi biruitor prin Hristos!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu